Η ΟΜΑΔΑ

Η ατομική αξία κάθε ανθρώπου μας ξεχωριστά συνιστούν την δύναμη μας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρείας μας. Για μας το ανθρώπινο δυναμικό είναι από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας γι αυτό και έχουμε επιλέξει μια ομάδα ανθρώπων που διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνωστικής κατάρτισης και εμπειρίας. Ποιο αναλυτικά η εταιρεία μας αποτελείτε από:

Aρχιτέκτονες μηχανικούς
Πολιτικούς μηχανικούς
Μηχανολόγους μηχανικούς
Σχεδιαστές

Στόχος μας είναι να επενδύουμε ένα σημαντικό μέρος από τους διαθέσιμους πόρους μας σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία για περεταίρω εκπαίδευση των ανθρώπων μας ακόμα και σε πιο εξειδικευμένους τομείς. Η προοπτική μας για περαιτέρω εξέλιξη ενδυναμώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια γι αυτό και πλέον στο δυναμικό της εταιρείας προστέθηκαν τα νεώτερα μέλη της οικογένειας μας που διαθέτουν φρέσκιες ιδέες , φαντασία και μεράκι έτσι ώστε να μας οδηγήσουν στην νέα εποχή Status.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Status Παπαστεργίου – Καλογερομήτρος είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην Θεσσαλία στο χώρο της κατασκευής , ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο βασικός πυλώνας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι η δημιουργία χώρων που προσφέρουν στον πελάτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία διαβίωσης.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες μας αποτελούν τον χάρτη ο οποίος οδηγεί κάθε βήμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.