Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο βασικός πυλώνας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι η δημιουργία χώρων που προσφέρουν στον πελάτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία διαβίωσης.

Έτσι λοιπόν σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κατοικίες , επαγγελματικούς ή εμπορικούς χώρους που έχουν στο επίκεντρο τις ανάγκες του χρήστη….. εσάς!

Οι κατασκευές μας συνδυάζουν άψογα την πρόβλεψη και ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών ενός χώρου καθώς επίσης και την δίψα του για καλαισθησία. Ο κάθε άνθρωπος χαίρεται να βρίσκεται ,να εργάζεται να ζει στους χώρους μας. Η αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης έχει επιτευχθεί.

Η μελετημένη χρήση του φωτός , η εναρμόνιση και η βελτιστοποίηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων καθώς επίσης και η χρήση υλικών νέας τεχνολογίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε έργου μας και στοχεύουν σε κατασκευές διαχρονικής αξίας και στην δημιουργία υπεραξίας για το ακίνητο και την επένδυση σας.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση , οι νέες τεχνικές εφαρμογής , η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός αποτελούν βασικές αρχές της κατασκευαστικής μας φιλοσοφίας από την έναρξη της εταιρείας μας.

Σήμερα στην StatusΠαπαστεργίου – Καλογερομήτρος πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά και συμπεριλαμβάνουμε πλέον στην φιλοσοφία μας και την έννοια της περιβαλλοντολογικής και εταιρικής ευθύνης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Status Παπαστεργίου – Καλογερομήτρος είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην Θεσσαλία στο χώρο της κατασκευής , ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Η ΟΜΑΔΑ

Η ατομική αξία κάθε ανθρώπου μας ξεχωριστά συνιστούν την δύναμη μας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρείας μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες μας αποτελούν τον χάρτη ο οποίος οδηγεί κάθε βήμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.