ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Status Παπαστεργίου – Καλογερομήτρος είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην Θεσσαλία στο χώρο της κατασκευής , ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Η ΟΜΑΔΑ

Η ατομική αξία κάθε ανθρώπου μας ξεχωριστά συνιστούν την δύναμη μας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρείας μας.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο βασικός πυλώνας της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι η δημιουργία χώρων που προσφέρουν στον πελάτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία διαβίωσης.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες μας αποτελούν τον χάρτη ο οποίος οδηγεί κάθε βήμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.