ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΠΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Αρχιτεκτονική Μελέτη :   Δημήτριος Καλογερομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός

Στατική Μελέτη :   Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλκτρ/Μχνλογική Μελέτη :   Γεώργιος Παρθένης, 

Έτος Κατασκευής :   1993

Συνολική Δόμηση :

Όροφοι :   4

Χρήσεις :  Γραφεία / Καταστήματα