ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελετητές :

Συνεργάτες :

Έτος Κατασκευής :

Συνολική Δόμηση :

Όροφοι :

Χρήσεις :