5-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΕΡΤΙΠΗ 61, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Αθανάσιος Γιαννουλάκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Έτος Κατασκευής :   1994

Συνολική Δόμηση :   1190,48 τ.μ. 

Όροφοι :   5

Χρήσεις :   Κατοικία