ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :  

Έτος Κατασκευής :   

Συνολική Δόμηση :   

Όροφοι :   

Χρήσεις :   Κατάστημα