4-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Δημήτριος Τζιώκας, Μηχανολόγος Μηχανικός

Έτος Κατασκευής :   2002 – 2004

Συνολική Δόμηση :   702,27  τ.μ. 

Όροφοι :   4

Χρήσεις :   Κατάστημα / Κατοικία