3-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΙΑΚΩΒΑΚΗ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Δημήριος Καλογερομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Γεώργιος Μητσιούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Έτος Κατασκευής :   2005 – 2008

Συνολική Δόμηση :   809,95 τ.μ. 

Όροφοι :   3

Χρήσεις :  Καταστήματα / Γραφεία / Γκαράζ