3-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Μιλτιάδης Παπαστεργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός

Έτος Κατασκευής :   2010 – 2013

Συνολική Δόμηση :   937,10 τ.μ. 

Όροφοι :   3

Χρήσεις :  Καταστήματα / Γραφεία