ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ

Μελετητές :

Συνεργάτες :

Έτος Κατασκευής :

Συνολική Δόμηση :

Όροφοι :

Χρήσεις :