5-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 14, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Σωτήριος Παρθένης, Πολιτικός Μηχανικός

Έτος Κατασκευής :   2000 – 2004

Συνολική Δόμηση :   563,60  τ.μ. 

Όροφοι :   4

Χρήσεις :   Κατοικία