6-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 13, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Δημήτριος Καλογερομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Λεωνιδας Λεβεντης

Έτος Κατασκευής :   2001

Συνολική Δόμηση :   850,96  τ.μ. 

Όροφοι :   6

Χρήσεις :   Κατοικία