5-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΛΕΤΤΗ 14, ΤΡΙΚΑΛΑ

Αρχιτεκτονική Μελέτη / Επίβλεψη :   Κωνσταντίνος Παπαστεργίου, Πολιτικός Μηχανικός

Στατική Μελέτη / Επίβλεψη :   Δημήτριος Καλογερομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Γεώργιος Παρθένης

Έτος Κατασκευής :   1990

Συνολική Δόμηση :   1283,87 τ.μ. 

Όροφοι :   5

Χρήσεις :   Κατοικία