5-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3Ο, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Ευαγγελία Λεβέντη

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Λεωνίδας Λεβέντης

Έτος Κατασκευής :   1999-2003

Συνολική Δόμηση :   1117,07  τ.μ. 

Όροφοι :   5

Χρήσεις :   Καταστήματα / Γραφεία