5-ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 23, ΤΡΙΚΑΛΑ

Μελέτη / Επίβλεψη :   Δημήτριος Καλογερομήτρος, Πολιτικός Μηχανικός

Ηλ/μχνολογική Μελέτη :   Λεωνιδας Λεβεντης

Έτος Κατασκευής :   1999 – 2001

Συνολική Δόμηση :   1287,77  τ.μ. 

Όροφοι :   5

Χρήσεις :   Κατοικία